Cập Nhật Giao Diện Cho Trang Chủ Google Admin

 Google cho biết họ đang cập nhật lại thiết kế giao diện trang chủ của Google Admin, một trang quản trị của Google Workspace. Chúng ta có thể điểm nhanh qua một số thay đổi như:

  • Google sẽ thay thế kiểu thiết kế các icon sắp xếp dạng lưới thành dạng thẻ kèm theo các link truy cập nhanh ngay phía dưới. 
  • 3 thành phần là: Users, Billing và Domains được đưa lên đầu kèm theo các link truy cập nhanh và thêm nút có thể mở rộng và thu gọn cho 3 mục này.
  • Các mục còn lại được sắp xếp sao cho bạn dễ dàng tìm và sử dụng hơn.

Google hi vọng thiết kế mới này sẽ giúp cho quản trị viên nhanh chóng truy cập vào các mục cần thiết một cách đơn giản. Bạn có thể so sánh 2 giao diện mới và cụ như phía dưới.

Giao diện trang Google Admin mới


Giao diện trang Google Admin cũ

Hiện tại, giao diện mới này đang đã được ra mắt từ ngày 31/03/2021 và sẽ cập nhật dần dần trong 15 ngày tiếp theo đến các khách hàng sử dụng Google Workspace.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post