FeedBurner Sẽ Đóng Một Số Tính Năng Từ Tháng 7/2021

Google đã gửi thư thông báo tới tất cả người dùng FeedBurner về những thay đổi sắp tới của dịch vụ này. Theo đó, FeedBurner sẽ được nâng cấp và chuyển sang hạ tầng mới hiện đại và ổn định hơn. Bên cạnh đó FeedBurner sẽ giữ lại những tính năng cốt lõi của mình và đóng một số tính năng phụ như: Đăng ký nhận tin qua email, Browser Friendly và Password Protector. 

FeedBurner

Thay đổi này có hiệu lực kể từ tháng 7/2021, những người dùng hiện tại sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ chỉnh sửa gì. Còn những ai đang sử dụng widget FollowByEmail ở Blogger thì có thể tải danh sách email các đọc giả của mình để chuyển qua sử dụng một dịch vụ tương tự khác. 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

2 Comments

Previous Post Next Post