Ngày Số Pi

 Hôm nay ngày 14/3/2021 với nhiều người là ngày Valentine trắng nhưng với những người yêu toán học thì đây là một ngày vô cùng thú vị: Ngày số Pi (π). Sở dĩ người ta chọn ngày 14/3 vì nó biểu thị tượng trưng cho giá trị gần đúng của số π  3.14. Ngoài ra người ta còn chọn ngày 22/7 cũng là ngày số Pi vì cách biểu diễn ngày đó là 22 chia 7 cũng ra giá trị với độ chính xác 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy. 


Ngoài ngày số Pi thì còn có Phút Pi và Giây Pi. Phút Pi được chọn vào thời điểm tháng 3, ngày 14, lúc 1:59, và Giây Pi đã xảy ra vào tháng 3, ngày 14, năm 1592, lúc 6:53:58, vì số Pi được biểu diễn gần chính xác bằng 3,14159265358...


Để kỷ niệm ngày ý nghĩa với những người yêu toán, khi bạn sử dụng trang chủ tìm kiếm Google để tính toán thì hãng có hiện ra biểu tượng π  với giá trị hiện ra là 3.14. Thật thú vị phải không các bạn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post