Google Maps Cung Cấp Công Cụ Chỉnh Sửa Bản Đồ


Google Maps có được vị thế như ngày này là do hãng đã làm cực kỳ tốt, dữ liệu luôn được cập nhật mới nhất, chính xác nhất vì họ nhận được một phần đóng góp không nhỏ từ cộng đồng. Trước đây, Google cũng có một công cụ chỉnh sửa tương tự là Map Maker, tuy nhiên hãng đã đóng tính năng đó vào năm 2017 do có nhiều người lợi dụng tính năng đó để thêm các thông tin không chính xác và mang hơi hướng spam nhiều hơn.

Gần đây, Google Maps đã cung cấp trở lại công cụ chỉnh sửa bản đồ giúp cộng đồng có thể gửi, cập nhật dữ liệu bản đồ mới nhất ngay trên trang chủ maps.google.com. Bạn có thể sử dụng ngay công cụ này bằng cách truy cập Menu > Chính sửa bản đồ > Đường bị thiếu. Sau đó bạn có thể cập nhật thêm dữ liệu. 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post