Kỷ Niệm Ngày Cách Mạng Hungary 1848

Hôm nay trang chủ Google Hungary cho đăng logo kỷ niệm 173 năm ngày nổ ra cuộc cách mạng Hungary (15/3/1848 - 15/3/2021). Ngày này chính là ngày đất nước Hungary thoát khỏi ách đô hộ của đế chế Habsburg (Áo). 

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post