Google Đổi Tên G Suite Thành Google Workspace


 Theo thông tin mới nhất từ Google thì họ đã nâng cấp gói dịch vụ dành cho doanh nghiệp G Suite thành Google Workspace. Theo đó, bộ nhận diện Google Workspace mới sẽ màu sắc hơn với bốn màu cơ bản và vẫn bao gồm các dịch vụ con như: Email theo tên miền, Meet, Chat, Docs, Drive, Site, Task, Keep và các dịch vụ nâng cao khác như Cloud Searh, Vault...


Trong đợt thay đổi này Google Workspace cũng bổ sung thêm một vài tính năng mới cho bộ công cụ như: xem nhanh nội dung tài liệu trong link ở bộ Google Docs mà không cần mờ tab mới, tính năng @mention đồng nghiệp trong tài liệu khi đó Workspace sẽ tự động hiển thị thông tin liên lạc của người đó, tính năng picture-in-picture của sổ chat và Meet khi bạn làm gọi điện, nhắn tin với đồng nghiệp hay tính năng tạo nhanh tài liệu ngay trong cửa sổ Chat với đồng nghiệp cũng sẽ được triển khai. 


Via: Google Cloud blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post