Google Meet Cập Nhật Giao Diện Gọi Điện Nhóm

Nhóm Google Workspace thông báo họ đang cập nhật cho ứng dụng họp trực tuyến Google Meet trên điện thoại di động với bố cục cửa sổ lưới với tất cả những người tham dự cuộc gọi điện thay vì bố cục cũ chỉ tập trung vào 1 người trên màn hình lớn.

Với việc ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 đã tác động đến cách thức làm việc của nhiều người, và nay nhiều đơn vị đã lựa chọn làm việc từ xa thì việc thay đổi nhỏ của Google Meet này cũng đem lại cảm giác hữu ích cho người dùng.

Hiện tại bản cập nhật này đã có trên kho ứng dụng App Store cho iOS và sắp tới mới có trên Google Play cho Android. 

Nguồn: Google Workspace


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post