Kỉ Niệm 131 Năm Ngày Sinh Của Elisa Leonida Zamfirescu


Trang chủ Google vừa đăng logo mới kỷ niệm 131 năm ngày sinh của nữ kỹ sư đầu tiên trên thế giới là bà Elisa Leonida Zamfirescu (10/11/1887 - 10/11/2018).

Elisa Leonida Zamfirescu là một phụ nữ Rumani (România), được đời sau nhắc đến vì là một trong nữ kỹ sư nữ đầu tiên trên thế giới, đã chiến thắng thành kiến với phụ nữ làm công tác khoa học và có đóng góp cho khoa học, nhất là trong nghiên cứu địa chất, khoáng sản và giảng dạy. - Wikipedia
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post