Google Chúc Mừng Ngày Quốc Khánh Việt Nam Năm 2017


Trang chủ Google Việt Nam vừa cho đăng logo mới chào mừng 72 năm ngày Quốc Khánh nước ta (2/9/1945 - 2/9/2017) với hình ảnh của Khuê Văn Các.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post