Google Ra Mắt Allo Trên Web


Thông tin mới nhất mà mình mới nhận được là ứng dụng nhắn tin Allo đã có phiên bản trên trình duyệt web. Thông tin này đã được người của Google xác nhận các đây vài tháng nhưng phải đến hiện tại họ mới giới thiệu phiên bản web cho ứng dụng này.

Tương tự như WhatApps, để sử dụng trên web bạn chỉ việc mở ứng dựng Allo trên điện thoại rồi quét đoạn mã QR để sử dụng. Tuy nhiên, hiện tại bạn chỉ sử dụng phiên bản web này khi sử dụng Allo trên Android (iOS sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới) và trình duyệt Chrome.

Để bắt đầu sử dụng Allo for web, bạn hãy truy cập vào địa chỉ: https://allo.google.com/web.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post