Ngày Môi Trường Thế Giới Năm 2017


Hôm nay trang chủ Google cho đăng 1 logo cho Ngày môi trường Thế giới (5/6/2017). Năm nay Chủ đề ngày Môi trường thế giới là "Sống hài hòa với thiên nhiên" nhằm kêu gọi mọi người sống gần gũi, bảo vệ thiên nhiên bằng những hành động thiết thực vì tương lai. Ngày này cách đây đúng 45 năm, Ngày 5/6/1972, nhân ngày khai mạc Hội nghị Môi trường Thế giới đầu tiên tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Ngày Môi trường thế giới đã chính thức được công bố bởi Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (United Nations Environment Programme). Trong phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 1972, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra quyết nghị chính thức. Kể từ đó, hơn 150 quốc gia trên thế giới đã hưởng ứng tham gia vào ngày kỷ niệm này. Cách hoạt động hưởng ứng thường được tổ chức trong tuần lễ quanh ngày 5 tháng 6 hàng năm.(Theo: Wikipedia).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post