Khai Mạc Thế Vận Hội Olympics Đặc Biệt - Los Angeles 2015


Trang chủ Google cho đăng logo mới chào mừng ngày khai mạc Thế Vận Hội Olympics Đặc Biệt 2015 được tổ chức tại thành phố Los Angeles. Olypics sẽ diễn ra từ ngày 15/7 - 2/8/2015.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post