Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ Ở Hàn Quốc 2015

Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ Ở Hàn Quốc 2015

Ngày 20/8 vừa qua, trang chủ Google Hàn Quốc cho đăng logo cho ngày Ngưu Lang - Chức Nữ (tức ngày 7/7 âm lịch hay được gọi là ngày thất tịch). Ở Hàn Quốc ngày này còn được gọi là ngày lễ Chilseok. Người Việt Nam thì quan niệm ngày Thất Tịch là ngày "Ông ngâu bà ngâu". Những ngày này, các đôi tình nhân đến chùa làm lễ Thất Tịch, cầu tình duyên, cầu cho những điều tốt đẹp nhất đến với tình yêu đôi lứa.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post