Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Bức Tường Berlin Sụp Đổ

Kỷ Niệm 25 Năm Ngày Bức Tường Berlin Sụp Đổ

Trang chủ Google vừa mới đăng logo cho ngày kỷ niệm 25 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ (9/11/1989 - 9/11/2014) để đánh đấu việc chấm dứt sự chia rẽ thời Chiến tranh Lạnh.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post