Lễ Tạ Ơn 2014

Lễ Tạ Ơn 2014

Hôm 27/11 vừa qua, trang chủ Google tại Mỹ đã cho đăng logo chào mừng ngày Lễ Tạ Ơn, một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Hoa Kỳ và Canada.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post