Phiên Bản Cũ Của Google Contacts Sắp Được Chuyển Sang Phiên Bản Mới

Trước đây, người dùng vẫn có thể sủ dụng phiên bản cũ của Google Contacts tại địa chỉ www.google.com/contacts_v1 nhưng nay nó đã được tự động chuyển sang bản mới nhất. Tuy nhiên có vẻ phiên bản cũ kia lại hoạt động khá hiệu quả trên điện thoại hay máy tính bảng vì tính đơn giản và dễ tiếp cận đối với các màn hình của thiết bị di động.


Nếu bạn muốn quay trở lại sử dụng phiên bản cũ này thì vẫn còn cách đơn giản đó là chuyển Gmail về chế độ "basic HTML" hay truy cập trực tiếp tại https://mail.google.com/mail/h/?v=cl.

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post