Tải Dữ Liệu Của Gmail Và Google Calendar Thông Qua Google Takeout

Như ta biết, dịch vụ Google Takeout cho phép chúng ta trích suất dữ liệu trên một số dịch vụ của Google. Takeout giúp người dùng nhanh chóng back up dữ liệu và cho phép bạn có thể chuyển dữ liệu từ tài khoản này sang tài khoản khác một cách nhanh chóng. Ban đầu Takeout hỗ trợ một số ít dịch vụ như Blogger, Contact, Docs, Google+, YouTube... thì nay đã bắt đầu hỗ trợ thêm Gmail và Google Calendar.

Đối với Gmail, bạn có thể lựa chọn tải về toàn bộ thư hay chỉ tải thư về theo một Label cụ thể nào đó. Tương tự đối với Google Calendar cũng vậy, bạn có thể chọn tải về toàn bộ lịch hay chọn riêng từng lịch một.

Tải Dữ Liệu Của Gmail và Google Calendar Thông Qua Google Takeout

Để tải dữ liệu Gmail và Calendar bạn có thể truy cập trực tiếp tại đây định dạng tệp tin xuất ra sẽ là .zip, .tgz hay .tbz. Những bản lưu trữ có kích thước trên 2GB sẽ được chia thành nhiều tệp zip.

Theo Google, họ sẽ bắt đầu cho phép người dùng tải dữ liệu từ Gmail trong tháng tới, còn đối với Google Calendar thì mọi người có thể tải về ngay hôm nay.

Gmail blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post