YouTube Iframe Widget

Thông thường để theo dõi 1 kênh nào đó trên YouTube bạn phải bấm nút "Subcrible". Nay nhằm giúp mọi người quảng bá kênh Youtube của mình đi xa hơn, Google vừa bổ sung thêm 1 iframe widget cho phép mọi người giới thiệu kênh riêng của họ đến người khác cực kỳ dễ dàng.Tại widget này bạn sẽ thấy được một số thông tin như số video, số người theo dõi cùng với avatar của kênh đó.
Nếu bạn hứng thú với kiểu quảng bá này thì có thể sử dụng đoạn mã sau để nhúng vào blog nhé.
<iframe id="fr" src="http://www.youtube.com/subscribe_widget?p=Tên_kênh" style="overflow: hidden; height: 105px; width: 300px; border: 0;" scrolling="no" frameBorder="0"></iframe>

YouTube blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post