Quốc khánh lần thứ 50 Của Kuwait


Vào ngày hôm nay, trang chủ Google Kuwait cho đăng logo Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 50 của Nhà nước Kuwait (25/02/1961 – 25/2/2011).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post