Picasa Web Albums Hỗ Trợ Upload Nhiều Ảnh Một Lúc

Cuối cùng thì Picasa Web Albums đã hỗ trợ người dùng lựa chọn nhiều ảnh để upload một lúc ( Multiple File Uploader ). Sau khi hình ảnh tải lên, bạn có thể thêm chú thích và xóa những hình ảnh bạn không thích. Đây là cải tiến không mới nhưng sẽ giúp ích cho những bạn không sử dụng phần mềm Picasa để upload.Một thay đổi nhỏ khác là bạn cũng có thể upload các đoạn video bằng cách này mà không gặp bất kỳ khó khăn gì.
Đối với những bạn đang sử dụng trình duyệt Internet Explorer thì yêu cầu phải cài đặt ActiveX và cũng không thể sử dụng Flash uploader.

Google OS

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post