Youtube Thêm Giao Diện Tiếng: Croatia, Philippines, Serbia Và Slovak

Kể từ ngày 25/8, dịch vụ chia sẻ video Youtube có thêm 4 giao diện tiếng Croatia, Philippines, Serbia và Slovak nâng tổng số giao diện ngôn ngữ hỗ trợ lên tới con số 28, tăng 50% so với đầu năm 2010. Bạn có thể xem biểu đồ phát triển, cập nhật các giao diện của Google từ năm 2005 cho đến nay.Không muốn dừng lại ở con số 28 này mà mục tiêu của nhóm phát triển là nâng số giao diện lên 40 vào cuối năm nay, gấp đôi so với đầu năm ( hi vọng có tiếng Việt ). Theo Google thì việc làm này của họ sẽ giúp nhiều người dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ của họ.

Youtube blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post