Sinh Nhật Lần Thứ 213 Của Nữ Nhà Văn Mary Shelley


Hôm nay trang chủ Google Anh cùng một số quốc gia khác có đăng logo mừng sinh nhật lần thứ 213 của nữ nhà văn người Anh Mary Shelley ( 30/08/1797 - 30/08/2010 ).

Mary Wollstonecraft Shelley (30 tháng 8 năm 1797 – 1 tháng 2 năm 1851) là nữ nhà văn Anh, bà nổi tiếng thế giới vì là tác giả của tiểu thuyết nổi tiếng: Frankenstein, or The Modern Prometheus, lại vừa là vợ của nhà thơ lãng mạn Percy Bysshe Shelley. - Wikipedia
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post