Kỷ Niệm Tần Thứ 188 Quốc Khánh Brazil


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 187 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Brazil (7/9/1822-7/9/2010), trang chủ Google Brazil cho đăng logo trên để chúc mừng ngày lễ này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post