Kiểm Tra Chính Tả Trong Google Spreadsheets

Google Docs vừa thêm 1 tính năng mới cho phép bạn kiểm tra chính tả trong ứng dụng Bảng tính giống như bên ứng dụng xử lý Văn bản.
Để kiểm tra bạn chỉ việc mở bảng tính đó ra và chọn Tools > Check spelling ( hay Công cụ > Kiểm tra chính tả... ). Công cụ này sẽ dò từng ô một và sẽ hiển thị trong 1 của sổ có gạch chân vào những từ bị sai chính tả và ta có thể sửa lại bằng cách bấm vào những từ đó.Tiếp theo bấm Next để sang ô tiếp theo, nếu bạn đã sửa hết thì sang sheet khác nhé.
Qua sử dụng thì mình thấy tính năng này làm việc rất tốt đối với các ngôn ngữ mà Google Dictionary hỗ trợ còn đối với tiếng Việt thì quá tệ.

Google Docs blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post