Bầu Cử Australia


Một sự kiện quan trọng đối với người dân Australia sẽ diễn ra trong ngày hôm nay ( 21/08/2010 ), đó chính là cuộc tổng tuyển cử để lựa chọn ra đảng lãnh đạo đất nước. Giống như các lần trước, trang chủ Google Australia cho đăng logo cho sự kiện này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post