Sinh Nhật Lần Thứ 1120 Của Alexander Calder

Hôm qua, một số trang chủ Google của các quố gia như Úc, Nhật bản... có đăng logo mừng sinh nhật nhà điêu khắc người Mỹ Alexander Calder ( 22/7/1898 - 22/7/2010 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post