"Ngày Của Mẹ" Và "Ngày Của Bé"

Thêm 1 lần nữa Google đăng lại 2 logo trên để mừng cho 1 sự kiện diễn ra ở các nước khác nhau ở thời gian khác nhau.
Lúc này ở Pháp, Thụy Điển và Dominica, Google bản địa đănh lại logo cho Ngày của mẹ ( 29/5/2010 ).


Trong ngày đó, Google Hungary lại đăng logo cho ngày của bé ( 29/05/2010 ).Còn ở Việt nam thì sao? Mai là ngày Tết Thiếu nhi 1/6 không biết Google Việt Nam có động tĩnh gì chăng?
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post