Liên hoan Nghệ thuật Singapore Lần Thứ 33


Trang chủ Google Singapore vào ngày hôm nay đăng logo cho Liên hoan nghệ thuật lần thứ 33. Đây là liên hoan thường niên của quốc đảo Sư tử. Năm nay liên hoan sẽ được diễn ra từ 14/5 đến 13/6 với chủ đề "Between You and Me".
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post