Quốc Khánh Lần Thứ 199 Cộng Hòa Paraguay


Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 199 Cộng hòa Paraguay ( 14/5/1811-14/5/2010 ), Google Paraguay đăng logo kỷ niệm cho quốc gia ở Nam Mỹ này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post