Copy Sheet Từ Bảng Tính Này Sang Bảng Tính Khác

Cách đây vài tuần Google có giới thiệu phiên bản mới của công cụ văn phòng trực tuyến Google Docs, trong đó có đề cập việc họ đã nâng cấp phần Bảng tính như: chỉnh sửa dữ liệu trong ô bằng formula bar, cell auto fill, di chuyển cột bằng cách kéo thả... Và đến hôm nay Google lại bổ sung thêm 1 tính năng nữa cho phép người dùng có thể sao chép các sheet từ bảng tính này sang bảng tính khác trong kho lưu trữ của Google Docs trong cùng 1 tài khoản.

Để thực hiện bạn hãy bấm vào nút mũi tên xổ ở cạnh tên sheet sau đó chọn "Sao chép vào..." ( hay Copy to... ).


Lập tức 1 hộp thoại hiện ra để bạn lựa chọn bảng tính để lưu sheet này vào.


Cuối cùng bấm "Chọn" ( hay Select ) là xong. Khi chương trình sao chép thành công bạn có thể mở bảng tính đích để xem kết quả hay tiếp tục làm việc.
Lưu ý là tính năng này chỉ có trên Google Docs phiên bản mới.

Google Docs blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post