Tuần Lễ Khám Phá Văn Hóa Ý


Hôm nay, trang chủ Google Ý đăng logo mới cho sự kiện Tuần lễ khám phá văn hóa Ý từ ngày 16-25/4/2010.
Còn ngày hôm qua Google Tây Ban Nha đăng logo cho ngày Trẻ em của quốc gia này.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post