Google Hiển Thị Twitter Timeline Trong Real-Time Search

Cỗ máy tìm kiếm theo thời gian thực Google vừa bổ sung thêm biểu đồ timeline cho một từ khóa nào đó được tweet trên Twitter.


Biểu đồ đó cho ta thấy số lượng tweet có từ khóa đó theo những mốc thời gian cụ thể từ ngày 11 tháng 2 năm 2010 nhưng Google cũng hứu rằng họ sẽ cung cấp thông tin đầy đủ nhất bằng việc bỏ tiền ra để được phép truy cập vào cơ sở dữ liệu của Twitter.
Các kết quả trong trang tìm kiếm và những tweet mới nhất. Bạn có thể thử với từ khóa [hà nội]

Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post