Sử Dụng Google Translate Và Google Dictionary Ngay Trên Web Search

Google vừa cho phép người dùng dịch nhanh một đoạn văn bản hay tra nghĩa nhanh một từ ngay trên công cụ tìm kiếm Web Search. Bạn chỉ việc nhập các cặp ngôn ngữ cần dịch sang, tiếp theo là văn bản bạn muốn dịch. Ví dụ: Bạn muốn dịch từ "car" từ tiếng Anh sang tiếng Pháp thì tìm gõ [en:fr car] hoặc gõ [translate car in french].Hiện tính năng dịch thuật này chỉ dịch qua lại với một số cặp ngôn ngữ sau:

en:fr: tiếng Anh sang tiếng Pháp
fr:en: tiếng Pháp sang tiếng Anh
en:it: tiếng Anh sang tiếng Ý
it:en: tiếng Ý sang tiếng Anh
en:de: tiếng Anh sang tiếng Đức
de:en: tiếng Đức sang tiếng Anh
en:es: tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha
es:en: tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh
en:ru: tiếng Anh sang tiếng Nga
ru:en: tiếng Nga sang tiếng Anh
en:zh: tiếng Anh sang tiếng Trung
zh:en: tiếng Trung sang tiếng Anh
en:ja: Anh sang tiếng Nhật
ja:en: tiếng Nhật sang tiếng Anh
en:ko: tiếng Anh sang Hàn Quốc
ko:en: tiếng Hàn Quốc sang Anh.

Nếu bạn sử dụng cặp ngôn ngữ: en:en thì có nghĩa là chúng ta sử dụng Google Dictionary để tra nghĩa của từ. Ví bạn tìm kiếm với từ khóa [en:en stupid] thì khi đó bạn sẽ được biết được nghia của từ "stupid" cùng cách phát âm của nó.


Theo mình được biết thì Google Dictionary sử dụng dữ liệu của cuốn Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary. Theo mình thử nghiệm thì hiện thời ta chỉ có thể tra được nghĩa của các từ tiếng Anh mà thôi.
Bạn cũng có thể tìm kiếm [astute definition], nhưng kết quả là các định nghĩa lấy từ WordNet.Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post