Picasa Web Albums Nâng Giới Hạn Số Album Và Ảnh Cho 1 Tài Khoản


Trước đây có một giới hạn đó là bạn có thể lưu tạo tối đa 500 albums và mỗi album được phép chứa tối đa 500 ảnh đối với tài khoản miễn phí và 10.000 albums x 1000 bức ảnh/album đối với tài khoản trả phí. Điều đó đã tạo nên 1 làn sóng phẫn lộ từ phía người dùng khi mà họ đã tin vào lời quảng cáo có phần sai sự thật và đã chót bỏ tiền ra để nâng cấp dung lượng cho tài khoản của mình. Trong lỗ lực quyết tâm không thể để tiền chạy từ túi mình ra quay lại với người tiêu dùng, Google đã nâng nâng giới hạn tối đa cho việc lưu trữ ảnh đó. Theo đó họ đã cho phép người dùng tạo được 10.000 albums và số ảnh cho mỗi album cũng được nâng nên 1000.
Những gì mà Google nói rõ trong Help Forum không thể hiện giới hạn này được áp dụng với loại tài khoản nào, do đó ta có thể hiểu được rằng những tài khoản miễn phí cũng được nâng cấp theo mức giới hạn đó.

Nếu bạn tạo số albums nhiều hơn 100 thì ở cuối màn hình sẽ hiển thị ra 2 link cho phép bạn hiển thị các albums ẫn bị ẩn đi hay xem tất cả các albums.


Tin này quả là 1 tin tốt lành cho những ai đã lỡ bỏ tiền túi ra để mua dung lượng từ Google như bác Gnout Yuh Od (GYO).
* Cám ơn Gnout Yuh Od (GYO) đã thông báo tin này cho mình!

Google
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post