Xem Đồng Chủ Biên Làm Việc

Dịch vụ văn phòng trực tuyến Google Docs vừa cho phép những người cùng làm việc trực tuyến có thể nhìn thấy cộng tác của mình làm việc ngay trên Bản trình bày theo thời gian thực. Nói một cách dễ hiểu là những người cùng làm việc trên 1 Bản trình bày có thể nhìn thấy đồng nghiệp của mình viết những gì ngay khi họ gõ bàn phím ( giống Google Wave ý ).


Tại đây bạn có thể nhìn rõ được những vùng nào bạn viết ( ô viền xám ) và vùng nào đồng nghiệp của bạn viết ( ô viền cam ), tại đó tên người chỉnh sửa sẽ hiển thị ở góc trái cho bạn biết.
Qua tin này mình có cảm giác Google đang phấn đấu đưa tất cả các dịch vụ của họ theo "thời gian thực" ý nhỉ.

Google Docs blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post