Lễ Hội San Sebastian và Ngày Của Ông Bà


Vào ngày 20/1/2010, ở trang chủ Google Tây Ban Nha có đăng logo cho Lễ hội San Sebastian.
Còn sau đó 1 ngày, Google lại đăng logo ở Ba Lan mừng ngày kỷ niệm Grandparent's Day ( Ngày của Ông bà ).

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post