Thiết lập Gmail là email mặc định trong Firefox

Một thủ thuật đơn giản sau sẽ giúp bạn thiết lập Gmail là email mặc định trong Firefox.

* Vào Tools > Options
*chọn thẻ Applications
* tìm kiếm từ khoá "mail"
* chọn Use Gmail ở danh sách của dòng mailto
* bấm OK để lưu thay đổi.


Nếu bạn muốn Gmail là email mặc định cho máy tính của bạn ( không chỉ cho Firefox ) thì chỉ cần cài đặt 1 trong các chương trình sau: Google Talk, Gmail Notifier for Windows hoặc Google Notifier for Mac.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post