Bình Chọn Cuộc Thi Vẽ Logo Với Chủ Đề "My Japan"


Cuộc thi vẽ logo với chủ đề "My Japan" ở Nhật Bản đã đi tới giai đoạn bình chọn. Cũng như mọi cuộc thi trước đây, người xem có thể bình chọn cho 3 nhóm tuổi khác nhau. Tất nhiên sẽ tìm ra được 1 người thằng cuộc cuối cùng để có được vinh dự trưng bày trên trang chủ Google Nhật bản.
Bạn truy cập vào đây để bình chọn nhé.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post