Quan Sát Đường Đi Của Nhật Thực Dài Nhất Trong 1000 Năm


Trang chủ Google Trung Quốc có giới thiệu 1 tấm bản đồ cho phép người xem biết được đường đi của bóng đen nhật thực. Bạn hãy truy cập vào trang http://gmapapps.appspot.com/eclipse/201001/index.html?label=no để theo dõi.
Theo như tấm bản đồ này thì nhật thực hôm nay sẽ bắt đầu từ đường biên giới giữa Cameroon và nước Cộng hòa Trung Phi đến biển Hoàng Hải. Rất tiếc là Việt Nam không nằm trong đường đi này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post