Nhúng Tài Liệu Lên Blog/Website

Google Docs vừa cung cấp 1 tính năng cho phép người dùng sử dụng trình Google Document Viewer của mình để nhúng các tài liệu dạng PDF và PowerPoint ( PPT ) lên blog/web. Điểm hay của tính năng này là người dùng có thể nhúng các tài liệu mà không cần phải upload lên Google Docs mà chỉ cần có sẵn trên internet.Để nhúng được như trên bạn chỉ việc copy đoạn mã sau và chèn vào blog:

<iframe src="http://docs.google.com/gview?url=http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf&embedded=true" style="width:600px; height:500px;" frameborder="0"></iframe>

Lưu ý: Bạn phải thay link màu đỏ bằng link trực tiếp tài liệu của bạn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post