Google thay thế Answers.com bằng Google Dictionary

Nếu các truy vấn tìm kiếm của bạn là một từ đơn hoặc một thành ngữ trên Google thì bạn sẽ được cung cấp thêm liên kết đến các định nghĩa trong thanh màu xanh có đề cập đến số lượng các kết quả.


Ban đầu, Google liên kết với Dictionary.com, sau đó họ lại chuyển sang Answers.com và bây giờ lại sử dụng dịch vụ của của chính họ phát triển: Google Dictionary.
Tại đây bạn sẽ được cung cấp: Từ đồng nghĩa, Hình ảnh, Cụm từ có liên quan, Ngôn ngữ có liên quan, Định nghĩa trên Web và Tìm kiếm gần đây của bạn.


Có lẽ Google muốn thúc đẩy người dùng chú ý đến dịch vụ của mình hơn nên họ đã "nhẫn tâm" loại bỏ Answers.com, 1 dịch vụ được đánh giá là ăn đứt Google Dictionary. Còn nhớ lại năm 2007 CEO của Answers.com nói rằng "không có thỏa thuận giữa Google và Answers.com cho các liên kết định nghĩa. Google chọn Answers.com vì nó nghĩ Answers.com là một nguồn lực tốt, chứ không phải vì hai công ty có bất kỳ một thương lượng nào cả.". DO đó ta dễ dàng hiểu được vì sao mà Google thẳng thay loại bỏ Answers.com. Thông tin này có thể làm người dùng thất vọng.
Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post