Google Chrome Extensions Gallery, Chrome Beta cho máy Mac và Linux

Sau khi ra mắt kho phần mở rộng cho trình duyệt Chrome và tiếp tục hỗ trợ Extension cho phiên bản Chrome 4 Beta ( cho Windows và Linux mà thôi ). Còn trong thời gian gần đây Google cũng phát hành 1 phiên bản Chrome cho máy Mac nhưng vẫn chưa hỗ trợ thêm Extension.
Nhân đây Google cũng giới thiệu các phiên bản khác nhau của trình duyệt Chrome cho máy Mac OS X 10.5 hoặc cao hơnLinux (Debian/Ubuntu/Fedora/openSUSE)
Và như mình đã nói ở trên, tuy ra 2 phiên bản dành cho 2 HĐH khác nhau nhưng Google Chrome chỉ hỗ trợ dùng Extensions cho HĐH Windows và Linux mà thôi.


Khi bạn cài đặt xong phần mềm mở rộng thì tự động sẽ xuất hiện các icon của chúng ở cạnh thanh địa chỉ cho bạn dễ dàng sử dụng hơn.
Google OS
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post