Tự động chuyển lời nói thành phụ đề trong YouTube

YouTube vừa thêm 1 tính năng mới cho phần phụ đề, đó là YouTube có thể tự động chuyển lời nói thành phụ đề trong các đoạn video. Dựa trên công nghệ tự động nhận dạng giọng nói của Google Voice để tự động gắn các đoạn phụ đề cho từng đoạn video.
Tuy nhiên tính năng này đang ở giai đoạn thử nghiệm nên bạn chỉ có thể thấy trong một số kênh của UC Berkeley, Stanford, MIT, Yale, UCLA, Duke,UCTV, Columbia, PBS, National Geographic.


Tính năng này sẽ cực kỳ hữu ích khi bạn kết hợp với tính năng tự động phiên dịch phụ đề video. Nếu YouTube cho phép mọi người sử dụng rộng rãi thì có thể khẳng định chúng ta có thể xem và hiểu mọi video trên YouTube, tuy nhiên với các dịch của Google Translate chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều thú vị.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post