Tìm kiếm tốt hơn trong Google Docs Viewer

Google Docs Viewer vừa tăng cường thêm sức mạnh cho tính năng tìm kiếm trong các văn bản mà chương trình đó hỗ trợ. Với việc nâng cao tính năng tìm kiếm này bạn không phải mất công dò tìm từ khóa được bôi đen trong 1 văn bản dài nhiều trangmà chỉ cần bấm nút lên/xuống để tìm kiếm.


Cũng nhân đây mình phát hiện ra Google Docs Viewer đã được tách ra như 1 dịch vụ dộc lập và nó sẽ cung cấp cho người người các đoạn mã nhúng phù hợp mà không phải sử dụng các thủ thuật như trước đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post