Tết thiếu nhi Pháp 2009


Trùng với ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 2009, trang chủ Google Pháp tái đăng lại 1 logo của họ cho ngày Tết thiếu nhi Pháp 2009.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post