Google đề nghị từ khóa tìm kiếm theo ngữ cảnh

Trang web tìm kiếm Google đã hiển thị các đề xuất từ khóa tìm kiếm khác nhau, tùy thuộc vào các hành động của bạn. Nếu bạn gõ một số từ khóa trong hộp tìm kiếm, bạn sẽ thường thấy rằng các đề nghị bắt đầu với các từ khóa của bạn.


Sau khi thực hiện tìm kiếm trong trang kết quả, Google sẽ hiển thị một loại hình đề nghị bao gồm các từ khóa của bạn, nhưng không nhất thiết phải như một tiền tố là bắt đầu bằng từ khóa đầu tiên. Google giả định rằng bạn không hài lòng với các kết quả tìm kiếm, và bạn đang cố gắng tìm một truy vấn mà trả về các kết quả tìm kiếm tốt hơn.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post