Quốc khánh lần thứ 79 Vương quốc A-rập Xê-út


Hôm 22/9 vừa rồi, Google A-rập Xê-út đăng logo cho ngày lễ Quốc khánh lần thứ 79 của đất nước này ( 22/9/1930 - 22/9/2009 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post