Picasa 3.5 thêm tính năng nhận diện khuân mặt

Sau khi thêm tính năng thẻ tên ( name tags ) cho Picasa Web Albums giúp bạn có thể nhận diện khuân mặt trong các bức ảnh của mình. Thấy được tính hữu ích của nó nên Google quyết định bổ sung tính năng này vào phần mềm quản lý ảnh Picasa 3.5.
Tính năng này luôn được bật sẵn khi bạn cài đặt xong phần mềm này.


* Lưu ý: Tính năng này chỉ có trong phiên bản Picasa 3.5 tiếng Anh mà thôi. Sau đây là link download:

Windows: http://dl.google.com/picasa/picasa35-setup.exe
Mac: http://dl.google.com/photos/picasamac35.dmg
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post