Chỉ hiện Label có thư chưa đọc


Nếu bạn có nhiều label trong hộp thư Gmail, thì thật khó để quản lý và sắp xếp cũng như tìm thư ở các label khác nhau. Vào tháng 7 năm nay, Gmail đã có 1 cuộc cách mạng cái tiến về Nhãn giúp bạn nhanh chóng quản lý các Nhãn khác nhau hiệu quả hơn. Với cách đó chỉ cho phép hiển thị những Nhãn quan trọng trong thanh điều hướng mà thôi, điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể bỏ lỡ những lá thư mà bạn dùng bộ lọc để đưa vào các nhãn đã bị ẩn đi, do đó nguy cơ bạn không biết có thư mới đến là rất cao.
Một tính năng mới của Gmail labs mang tên Hide read labels ( Ẩn nhãn đã đọc ) cho phép bạn Hiển thị những Nhãn có thư mới đến mà bạn chưa đọc và ẩn đi những Nhãn còn lại không có thư mới dưới mục "More". Duy nhất chỉ có mục Inbox là luôn được hiển thị cho dù không chứa thư mới đi chăng nữa.
Nếu bạn đã bật tính năng Hide read labels nhưng muốn hiện thị thêm một vài nhãn nữa thì có thể chọn trong thẻ Labels là xong.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post