Theo dõi tin từ các sản phẩm Google trên Twitter


Hiện nay Google đã có một số tài khoản chính thức cho từng dịch vụ của mình trên Twitter. Bây giờ chúng ta có thể theo dõi tin tức từ họ một cách nhanh nhất có thể. Danh sách các dịch vụ đã có tài khoản trên Twitter:

@google - Google
@youtube - Youtube
@googledata - Google Data Api
@googleio - Google I/O
@googlewebmaster - Google Webmastercentral Blog
@app_engine - Google App Engine
@adwordshelper - Google Adwords
@sketchup - Google Sketchup
@googleatwork - Google Enterprise
@blogger - Blogger
@googlereader - Google Reader
@googleapps - Google Apps
@googleprofiles - Google Profiles
@adsense - Google AdSense
@3dwh - Google 3D Warehouse
@googledownunder - Google Australia and NZ
@googlestudents - Google Students
@igoogle - iGoogle
@googlemaps - Google Maps
@googletalks - Google Youtube Channel
@googlenews - Google News
@googleresearch - Google Research
@googleimages - Google Images Search
@googlevoice - Google Voice
@googlewebspam - Google Webspam

Nếu thích bạn có thể theo dõi tin từ một số nhân viên của Google như: Matt Cutts, Chris Dibona, Jeff HuberDavid Fischer.
Bạn có thể xem danh sách đầy đủ chi tiết tại đây.
* Nếu thích bạn có thể theo dõi Nguyễn Hùng - 1 người hâm mộ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post